Impressum

TRIMEX d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i usluge

Adresa

Ul. Ive Marinkovića br.4
77230 Velika Kladuša
Unsko-Sanski Kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Pravne informacije

Registarski broj subjekta: 1-5547-00
Rješenje br. 017-Reg-11-000 343
Kantonalni sud Bihać
ID broj: 4263487900007
PDV broj: 263487900007

Bankovni detalji

Poslovna banka: Raiffeisen Bank d.d. BiH
Broj bankovnog računa: 1610350026720050